Oferta banków, wniosek przez internet

kredyty, konta, finanse dla Ciebie i dla firmy


Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są sposobem zbiorowego inwestowania. Ich uczestnicy, a mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa, a nawet miasta czy też gminy, wpłacają na nie konkretną, wybraną przez siebie kwotę.

Fundusze podzielić można na otwarte oraz zamknięte. Otwarte wyróżniają się zmienną liczbą tytułów do uczestnictwa w funduszu, zamknięte natomiast liczbę te mają najczęściej stałą. W Polsce istnieje także trzeci typ, a mianowicie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który stanowi połączenie obu powyższych.

Fundusze inwestycyjne dotyczyć mogą rynku akcji, obligacji, nieruchomości, a także rynku pieniężnego. Mogą różnić się między sobą poziomem ryzyka, czasem dokonywania inwestycji i celami, jakie w tym przypadku stanowi osiągnięcie przychodów z lokat netto, ochrona wartości aktywów, a także wzrost tej wartości, wynikający ze wzrostu wartości lokat.

Najbardziej ryzykownym rodzajem funduszy inwestycyjnych są te agresywnego wzrostu. Dążą one do maksymalnego mnożenia kapitału, jednak przy dość niewielkim dochodzie bieżącym. Środki lokowane są wówczas w akcje nowych spółek lub tych, które charakteryzują się nagłym wzrostem.

Oferta funduszy inwestycyjnych:

Fundusze inwestycyjne

NN Investment Partners

  • możesz inwestować w fundusze inwestycyjne
  • odkładać na emeryturę w ramach IKE
  • odkładać na emeryturę w ramach IKZE
  • sprawdź już dziś!

Produkty polecane