Oferta banków, wniosek przez internet

kredyty, konta, finanse dla Ciebie i dla firmy


Informacja gospodarcza

Według obowiązującego prawa, informacją gospodarczą są wszelkie dane na temat firmy, które udostępnione powinny być publicznie na odpowiednio przygotowanych do tego stronach. Wśród ogólnodostępnych informacji znaleźć powinno się oznaczenie, siedziba i adres przedsiębiorstwa, numer wpisu do rejestru, NIP, REGON, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zarządu, a także główny przedmiot danej działalności.

Jeżeli chodzi o osobę fizyczną są to dane związane z jej imieniem i nazwiskiem, obywatelstwem, adresem zamieszkania oraz zameldowania, serią i numerem dowodu osobistego, siedzibą i adresem, numerem PESEL, NIP, REGON, numerem wpisu do ewidencji, imionami i nazwiskami ewentualnych pełnomocników oraz, tak jak w przypadku osoby prawnej, z głównym przedmiotem działalności.

Informacja gospodarcza dotyczyć może również różnego rodzaju zobowiązania finansowego. Wówczas posiadamy dostęp do jego kwoty i waluty, kwoty określającej zaległość, tytułu prawnego, terminu, w którym dana zaległość powstała, stanu postępowania oraz daty przesłania wezwania do zapłaty.

Oferta informacji gospodarczej:

BIG (raporty)

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  • Raport o wybranej firmie za 0 zł zamiast 79 zł
  • Czy Twoi kontrahenci są w rejestrze dłużników?
  • Co o Tobie wie Biuro Informacji Gospodarczej?
  • Jak BIG.pl pomaga firmom chronić się przed dłużnikami?
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane